February 12, 2010

Glasilo kanadskih Slovencev

April 20, 1997

Glasilo Kanadskih Slovencev

770 Browns Line

Toronto ON M8W 3W2

Spoštovana gospa urednica:

Od nekoga sem sprejel revijo Glasilo za februar. Prav lepo je urejena. ñelim Vam veliko uspeha in upam da jo bodo vsi Slovenci Kanade naroili, saj nujno rabimo neko glasilo ki bi povezovalo vse Slovence te velike deñele. Prilagam mojo naronini za 1997.

Pošiljam Vam knjigo Veneti: First Builders of European Community in kratek spis v upanju da ga objavite.

Vas lepo pozdravljam,

Anton Škerbinc